این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

 

سرفصل دوره آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی مشابه ۵۰۴۰ با PHP :

+ جلسه ۱:

-آشنایی با css

-متدهای inline , internal , external

-آشنایی با روشهای رنگ دهی

-آشنایی با پوزیشن ها و انواع آن

-آشنایی با id و css وشرایط استفاده از آنها

آشنایی با float و خصوصیات نوشتاری از جمله margin,padding,directtion, …

+ جلسه ۲:در این قسمت با متدهای جلسات قبل یاد میگیریم که چطور قالب شبیه به سایت ۵۰۴۰ را پیاده سازی کنیم…
– پیاده سازی به روشinline , internal
-آشنایی با متدهای متنوع
-آشنایی با پوزیشن ها و انواع آن
-کار با id و css وشرایط استفاده از آنها
-آشنایی با float و تاثیر آن در شرایط مختلف
-کار با خصوصیات نوشتاری از جمله margin,padding,directtion, …

+ جلسه ۳ و ۴ :قسمت های اولیه را به روشهای قبلی پیاده سازی میکنیم و یاد میگییم که چگونه منو و قسمتهای درونی آنرا پیاده سازی کنیم

+ جلسه ۵:در این قسمت قالب بخش منوی جستجوی پیشرفته، ثبت نام،ورود کابران و سبد خرید را طراحی خواهیم کرد و با متدهای جلسات قبل یاد میگیریم که چطور قالب شبیه به سایت ۵۰۴۰ را پیاده سازی کنیم…
– پیاده سازی به روشinline , internal
-آشنایی با متدهای متنوع
-آشنایی با پوزیشن ها و انواع آن
-کار با id و css وشرایط استفاده از آنها
-آشنایی با float و تاثیر آن در شرایط مختلف
-کار با خصوصیات نوشتاری از جمله margin,padding,directtion, …

+ جلسه ۶:در این قسمت قالب بخش منوی اصلی دسته بندی محصولات(سلامت و پزشکی،مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی و دیجیتالل و …) را طراحی خواهیم کرد و با متدهای جلسات قبل یاد میگیریم که چطور قالب شبیه به سایت ۵۰۴۰ را پیاده سازی کنیم…
-آشنایی با ul , li ها
-پیاده سازی به روشinline , internal
-آشنایی با متدهای متنوع
-آشنایی با پوزیشن ها و انواع آن
-کار با id و css وشرایط استفاده از آنها
-آشنایی با float و تاثیر آن در شرایط مختلف
-کار با خصوصیات نوشتاری از جمله margin,padding,directtion, …

جلسه ۷:در این قسمت قالب بخش اسلایدر و بخش ارزش های ۵۰۴۰ را طراحی خواهیم کرد و با متدهای جلسات قبل یاد میگیریم که چطور قالب شبیه به سایت ۵۰۴۰ را پیاده سازی کنیم…

-آشنایی با ul , li ها
-پیاده سازی به روشinline , internal
-آشنایی با متدهای متنوع
-آشنایی با پوزیشن ها و انواع آن
-کار با id و css وشرایط استفاده از آنها
-آشنایی با float و تاثیر آن در شرایط مختلف
-کار با خصوصیات نوشتاری از جمله margin,padding,directtion, …

جلسه ۸:در این قسمت قالب بخش اسلایدر را کامل نموده و بخش ای-نماد و بخشهای پیشنهادی را طراحی خواهیم کرد و با متدهای جلسات قبل یاد میگیریم که چطور قالب شبیه به سایت ۵۰۴۰ را پیاده سازی کنیم…
-آشنایی با ul , li ها
-پیاده سازی به روشinline , internal
-آشنایی با متدهای متنوع
-آشنایی با پوزیشن ها و انواع آن
-کار با id و css وشرایط استفاده از آنها
-آشنایی با float و تاثیر آن در شرایط مختلف
-کار با خصوصیات نوشتاری از جمله margin,padding,directtion, …

 

برای رفع مشکلات برنامه نویسی خود میتوانید با مدرس و دیگر کاربران از طریق آدرس زیر در ارتباط باشید!!!

https://telegram.me/joinchat/Dcjb5T8VnJ7_T99cy-OruQ