سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-

ویدئو اول

رایگان

ویدئو دوم

رایگان

ویدئو سوم

رایگان

asasasa

این اموزش به مبحث استفاده از تنظیمات براش و هنرهای خلاقانه میپردازد