سرفصل های دوره

۱ فصل
۰ جلسه
۰ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۰ قسمت
-

ویدئو اول

رایگان

ویدئو دوم

رایگان

ویدئو سوم

رایگان

asasasa

این اموزش به مبحث استفاده از تنظیمات براش و هنرهای خلاقانه میپردازد

توضیحات بیشتر

مدرس

مجتبی نکویی

مجتبی نکویی مدرس