این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

با عرض سلام خدمت تمامی کاربران

آموزش ساخت بخش درخواست فیلم آموزشی برای سایت شما

امکانات این بخش برای سایت شما:

1-کاربر ثبت نام کرده و درخواست خود را ثبت می کند و و منتظر تایید توسط مدیر و ارسال مبلغ به پنل او می باشد و بعد از تایید مدیر کاربر روی پرداخت وجه درخواست زده و به درگاه پرداخت وصل شده و مبلغ را پرداخت میکند.و می تواند لیست پرداخت ها و درخواست های خود را مشاهده کند.

2-مدیر می تواند درخواست های دریافت شده را تایید و مبلغ درخواست را تعیین کند. و می تواند لیست پرداختی های کاربران را مشاهده کند

در این آموزش از درگاه واسط پی لاین استفاده شده است.