کافه بازار یک فروشگاه نرم‌افزار اندروید است که نرم‌افزارهای کاربردی اندروید را که توسط توسعه دهندگان ایرانی تولید شده است را در معرض نمایش و فروش قرار می دهد.

در این آموزش قصد ساخت این برنامه را از صفر تا پیاده سازی کاما داریم .