در این ویدئو آموزشی, مبحث پر کاربرد ساخت آمار بازدید سایت را در Asp.Net بررسی می کنیم :

چگونه افراد آنلاین را با استفاده از فایل Golobal.asax مورد بررسی قرارداده و با استفاده از بانک اطلاعاتی و کد نویسی چگونه یک آمار بازدید حرفه ای طراحی کنیم که قابلیت نمایش بازدید های امروز ، دیروز،افراد آنلاین و آمار کلی را داشته باشد.