با درود فراوان خدمت شما دانشجویاری ها

امروز ساخت یک صفحه لاگین رو مورد آموزش قرار دادیم که در این آموزش

شما ابتدا به عنوان کاربر ثبت نام کرده و نام کاربری و رمز عبور دریافت میکنید سپس با استفاده از همان

رمز و نام کاربری که خود کاربر در بانک اطلاعاتی ذخیره کرده است در صفحه لاگین وارد صفحه اصلی خواهد شد

در این فیلم اموزشی از ado.net  برای ثبت اطلاعات کاربر

از dataset برای ارسال پارامتر و خواندن اطلاعات ذخیره شده کاربر در بانک اطلاعاتی

واز ارتباط بین دو جدول یا همان دیاگرام استفاده شده است.

دراین آموزش از دو جدول استفاده میشود یک جدول برای ثبت نام و دریافت رمز عبور و جدول دیگر ثبت نام دانشجو

در این دو جدول از دیاگرام برای برقرای ارتباط استفاده شده است