ZAKHOREYE BANK sql dar c#

در این قسمت نحوه ذخیره کردن تصویر در بانک اطلاعاتی sql  را می آموزید,

نحوه بازیابی تصاویر از بانک و نمایش آن در پروژه را می آموزید,

نحوه باینری کردن تصویر و برعکس را می آموزید,

این فیلم توسط آقای علیرضا محمدی برای وب سایت دانشجویار آماده شده است,