درس ریاضیات گسسته از پر اهمیت ترین دروس رشته مهندسی کامپیوتر در تمامی گرایش هاست

با تلاش فراوان در جهت تولید آموزش این درس جذاب و شیرین برآمدیم

امروز با اولین جلسه (بخش آموزشی) این درس جذاب از فصل منطق و گزاره ها در خدمت شما عزیزان هستیم

باشد که گامی باشد در جهت رشد علمی کشور عزیزمان ایران…..

در این قسمت که اولین قسمت آموزش می باشد مبحث گزاره ها بررسی شده است.

گزاره ها جملاتی خبری بوده که میتوان از درست یا غلط بودن آن ها اطمینان حاصل نمود یعنی هر گزاره دو حالترمیتواند داشته باشد یا درست ۱ و یا غلط ۰ که از این طریق مفهوم بیت ها را که بنیان ساخت کامپیوتر هاست مطرح خواهیم ساخت سپس انجام عملیات های منطقی مختلف روی گزاره ها را مطرح خواهیم کرد.

همراه با آموزش اصلی ، آموزش مربوط به حل التمرین هر قسمت نیز ارائه می شود.

حل التمرین قسمت اول را می توانید از اینجا دانلود کنید.

سرفصل های دوره آموزش حرفه ای ریاضیات گسسته (ویژه ی دانشجویان مهندسی کامپیوتر)

 • در قسمت اول می آموزید :
  • در این قسمت مبحث گزاره ها بررسی شده است.
 • در قسمت دوم می آموزید :
  • 1-logic circuit
  • مبحث gate
  • مبحث inverter
  • مبحث AND gate
  • مبحث OR gate
 • در قسمت دوم می آموزید :
  • منطق و گزاره ها
  • روابط هم ارزی منطقی در گزاره ها (Logically Equivalent)
  • بحث هم ارزی منطقی در گزاره ها از بخش های مهم این فصل بوده و نیازمند تمرین شما عزیزان در این زمینه است
  • و این بخش یکی از بخش های مهم ریاضیات گسسته در کنکور کارشناسی ارشد است.