باعرض سلام خدمت دوستان گرام

درخدمت شما هستیم با آموزش جامع وکامل درس معماری کامپیوتر کتاب موریس مانو .این آموزش که درکل ۱۶ ساعت می باشد تمام فصل های کتاب را پوشش می دهد وقسمتهای اساسی ومهم کتاب دراین آموزش ها برای شما کاربران گرامی آورده شده است