باعرض سلام واحترام خدمت کاربران عزیز سایت دانشجویار

دراین قسمت می پردازیم به مثالی دیگر درقالبه پروژه برای شماکاربران گرامی

 

طراحی

Schmitt trigger به کمک op.Amp

dc motor driverby l298