این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

باعرض سلام واحترام خدمت کاربران عزیز سایت دانشجویار

دراین قسمت می پردازیم به مثالی دیگر درقالبه پروژه برای شماکاربران گرامی

 

طراحی

Schmitt trigger به کمک op.Amp

dc motor driverby l298