سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-
1

ویدئو

رایگان

باعرض سلام وادب خدمت کاربران عزیز سایت دانشجویار

درخدمت شماهستیم باقسمت آخرنرم افزارپروتئوس

تااین بخش محیط هوشمندوقدرتمند نرم افزارprotuse را برای شما مطرح کردیم وامکانات مهم واساسی رابرای شما شرح دادیم وبرای اینکه شما کاربران گرامی تسلط کافی به موضوع داشته باشید مثالهایی رادرقالب پروژه برای شما مطرح کردیم

بخش دوم نرم افزارپروتئوس مربوط بهARESا ست محیط ares چندان باisis  فرق نداره واگر به محیط isisتسلط داشته باشید یادگیریares راحته

مطالبی که دراین قسمت گفته شده عبارت است از:

معرفی محیطares

آوردن قطعات ارکتابخانه

طراحی فیبربه صورت دستی

کشیدن اتصالات

کشیدن ترکها

طراحی به صورت خودکار

نحوه پرینت گرفتن

نحوه مشاهد3بعدی

طریقه چاپ فیبردرقالبه  پاورپوینت