در این فیلم آموزشی سعی شده نحوه  فیلتر کردن داده های ورودی کاربر در PHP توضیح داده  بشه . با کمک تابع filter_var اعمال مختلفی را بر روی یک فرم پیاده سازی میکنیم .

پس از مشاهده این فیلم شما باید توانایی پیاده سازی فرم های امن از طریق بررسی انواع داده ورودی را داشته باشید .

این آموزش در مجموع 23 دقیقه است که از دو قسمت تشکیل شده است .

برچسب ها: تصویر و عکس