این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

در این قسمت یکی دیگر از بانک های اطلاعاتی مبتنی بر گراف را آموزش می دهیم,

این بانک اطلاعاتی برای یافتن ارتباط بین اعضا در فیس بوک و دیگر شبکه های اجتماعی کاربرد دارد,

در این قسمت خود آموزش به همراه فایل پورپوینت و خود نرم افزار قرار گرفته