امروز خدمت شما عزیزان هستیم با معرفی کامل بخش پارتیکل در یونیتی,ازساخت یک پارتیکل ساده شروع کرده و تا ساخت افکت یک انفجار کامل.

آموزش که درمقابل شماست برگرفته از سایت محبوب دیجیتال توترز است.

در این به بررسی مباحث پارتیکل سیستم در یونیتی و ادیتور آن می پردازیم

سرفصل های دوره آموزش بازیسازی، پارتیکل سیستم در یونیتی

 • مباحث پرداخته شده
  • Emission
  • Shape و اجزای ان
  • Renderer و اجزای ان
  • Size Over Life Time واجزای آن
  • Velocity Over Life Time واجزای آن
  • Color Over Life Time و اجزای آن
  • Rotation Over Life Time و اجزای آن
  • Limit Velocity Over Life Time و اجزای آن
  • Texture Sheet Animation و اجزای آن
  • Sub Emitters واجزای آن
  • particle Collision و اجزای آن
  • particle material وShader های مربوط به آن
  • تکنیک های پرفرمنسی مربوط به پارتیکل
  • بخش بندی اجزای تشکیل دهنده یک پارتیکل
  • مباحث زمانبندی واجرای سلسله مراتبی اجزای یک پارتیکل انفجار