در ابن فیلم آموزشی شما با نحوه تزریق دستورات  SQL  به سایت آشنا می شوید و در آن روش جلوگیری از آن را ذکر می کنیم دقت کنید که روش ارتباطی در این آموزش mysql می باشد