به نام خدا در این قسمت سعی بر آن شده که درس سیتم های خبره را با سرفصل زیر برای شما آماده کنیم. آموزش متلب آموزش پردازش تصویر در متلب آموزش شبکه های عصبی در متلب آموزش سیستم های فازی در متلب آموزش ژنتیک در متلب ترکیب سیستم های هوشمند…